Hovinsalon
Kalaruoan Ystävät Facebookissa
- -
 

Kirjaudu sisään:      

Liity tiedotteiden postituslistalle  

 
 
 • Maaliskuu   • Huhtikuu 

Kotitalousopetusta lisää perusopetukseen
NEWS!Kotitalousopettajien kevätpäivät Tampereella 20.3.2010

Tampere kokoaa 80 kotitalousopettajaa kevätkoulutuspäivään Uusi vuosikymmen - rohkeasti tulevaisuuteen lauantaina 20.3. klo 8.30 alkaen. Toimittajat ovat tervetulleita mukaan päivään. Kotitalousopettajat hakevat päivästä energiaa ja osaamista omaan työhön ja meneillään olevaan perusopetuksen tavoite- ja tuntijakoon liittyen.

Kotitalousopettajat vaativat tulevaa perusopetuksen tavoite- ja tuntijakoa tehtäessä, että kotitalous-opetuksen määrää lisätään nykyisestä niin, että kotitaloutta voidaan tarjota läpi koko perusopetuksen, myös 1 - 6 vuosiluokilla nykyisen kaikille yhteisen kolmen vuosiviikkotunnin lisäksi. Perusopetuksen valinnaisuutta halutaan vahvistaa niin, että oppilailla on mahdollisuus valita nykyistä huomattavasti enemmän kotitaloutta ja muita nykyisiä taito- ja taideaineita.

Kotitalousala työllistää mm erilaisiin kotitalouden palvelu- ja tuotantotehtäviin niin majoitus-, ravitsemis-, kuin kotitalous- ja hoiva-aloilla. Perusopetuksessa kotitalousopetuksen tehtävän on paitsi osoittaa arjen taitojen merkitys osana yleissivistystä ja kuluttajakansalaisuutta myös herättää kiinnostus alan ammatteihin, koulutusohjelmiin ja hankkimaan valmiuksia kyseisten alojen opintoihin.

Kotitalous on moniulotteinen oppiaine, jolla on selkeä yhteiskunnallinen ulottuvuus. Vahvasti arkitaitoja lisäävänä oppiaineena, kotitalousopetuksella on suora vaikutus lasten ja nuorten terveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kotitalousopettajien liitto haluaa, että kotitalous saa sille kuuluvan arvon perusopetuksen tavoite- ja tuntijakoa tehtäessä.

Perusopetuksen yhteisen kotitalouden 1 - 9 luokkien aikana annettava vain kolmen vuosiviikkotunnin opetus on elintärkeää, mutta määrältään riittämätöntä vastaamaan lasten ja nuorten tarpeisiin ja tätä kautta yhteiskunnan tuleviin tarpeisiin


TAKAISIN

 
 
| Etusivu | Ruokarengas | Tiedotteet | Lampaat | Kanat | Kalat & Kalastus | Kalaruokaohjeet | Ruokaohjeet | Terveys | Juomat | 
2064093
 
Hovinsalon.fi, Saarisalontie 88, SF- 51600 Haukivuori
Webbinen.net