Hovinsalon
Kalaruoan Ystävät Facebookissa
- -
 

Kirjaudu sisään:      

Liity tiedotteiden postituslistalle  

 
 
 • Kalansyöjä Nro 1   • Kalansyöjä Nro 2   • Kalansyöjä Nro 3   • Kalansyöjä Nro 4   • Kalansyöjä Nro 6   • Kalansyöjä Nro 7   • Kalansyöjä Nro 9   • Kalansyöjä Nro 10   • Kalansyöjä Nro 11   • Kalansyöjä Nro 12 

Lihantarkastus ja siihen liittyvä valvontaYleiseen kulutukseen tarkoitettu koti- ja riistaeläinten liha on tarkastettava. Lihantarkastuksen tekee Elintarviketurvallisuusviraston (Eviran), läänin tai kunnan tarkastuseläinlääkäri. Eläimet teurastetaan ja liha tarkastetaan hyväksytyssä teurastamossa tai pienteurastamossa. Teurastamoita valvovat Eviran palveluksessa olevat tarkastuseläinlääkärit. Kunnaneläinlääkärit valvovat pienteurastamoita ja tarkastavat niissä teurastettavan lihan. Poroteurastamoita valvovat lääninhallituksen palveluksessa olevat tarkastuseläinlääkärit. Jokainen teurastettava eläin tarkastetaan ennen teurastusta elävänä (ante mortem –tarkastus) ja teurastuksen jälkeen (post mortem –tarkastus).


Ante mortem –tarkastuksessa varmistetaan, että eläin on terve. Eläinlääkäri tutkii mm., sairastaako eläin jotain tarttuvaa tautia, onko eläimellä jokin muu sairaus tai onko sitä lääkitty niin, että siitä saatava liha voi olla elintarvikkeeksi kelpaamatonta. Myös eläinsuojelumääräysten noudattamista valvotaan.
Teurastuksen jälkeinen post mortem -tarkastus käsittää ruhon ja sisäelinten silmämääräisen tarkastuksen sekä tiettyjen sisäelinten ja imusolmukkeiden yksityiskohtaisen tutkimisen. Kaikista sioista ja hevosista tutkitaan trikiini-loisten esiintyminen ja kaikki yli 30 kk ikäisenä teurastetut naudat tutkitaan BSE-taudin varalta. Ruhosta ja sisäelimistä tehdään tarvittaessa myös muita laboratoriotutkimuksia. Niihin kuuluvat mm. lihan mikrobiologiset tutkimukset, pH-mittaus, sekä antibioottisten aineiden esiintymisen selvittäminen.

Hyväksyttyjä teurastamoita oli toukokuussa 2006 yhteensä 22. Niistä 12 teurasti nautoja, 12 sikoja ja 6 siipikarjaa. Teurastamoissa työskenteli yhteensä 41 tarkastuseläinlääkäriä. Tarkastuseläinlääkärien apuna teurastamoissa työskenteli 47 Eviran palveluksessa olevaa tarkastusapulaista. Tarkastuseläinlääkärit valvovat myös teurastamoiden ja niiden yhteydessä toimivien lihanleikkaamoiden ja lihavalmistelaitosten hygieniaa ja omavalvontaa. Tarkastuseläinlääkärien tehtäviin kuuluu myös eläinsuojelulain, eläintautilain ja elintarvikelain mukainen valvonta.
Hyväksyttyjä pienteurastamoita oli toukokuussa 2006 yhteensä 93 kpl. Lihan tarkastamisen lisäksi kuntien valvontaviranomaiset valvovat näiden laitosten hygieniaa. Kuntien valvontaviranomaiset valvovat myös sellaisia lihanleikkaamoita ja lihavalmistelaitoksia, jotka eivät toimi minkään teurastamon yhteydessä.
Hyväksyttyjä poroteurastamoita oli toukokuussa 2006 yhteensä 18 kpl. Lääninhallituksen palveluksessa olevat tarkastuseläinlääkärit valvovat näiden laitosten hygieniaa ja tarkastavat niissä teurastettavan lihan.


Vuonna 2005 teurastettiin teurastamoissa noin 290 000 nautaa, noin 2,38 miljoonaa sikaa, noin 800 hevosta, noin 10 000 lammasta ja vuohta ja noin 53 miljoonaa lintua siipikarjaa. Teurastuspaikoissa ja pienteurastamoissa teurastettiin vuonna 2005 yhteensä noin 180 000 eläintä. Näistä sikoja oli noin 23 000, lampaita ja vuohia noin 16 000, nautoja noin 1 000, hevosia noin 800 ja siipikarjaa noin 140 000 lintua.

Eviran Elintarvikkeiden ja eläinlääkinnän valvontaosaston liha- ja kalahygieniayksikkö ohjaa ja valvoo lihantarkastusta, laitosten valvontaa ja tarkastuseläinlääkärien toimintaa. Ohjaamista ja valvontaa tehdään yhteistyössä lääninhallitusten kanssa. Teurastamoihin ja muihin laitoksiin tehdään vuosittain tarkastuskäyntejä, viranomaisille järjestetään koulutusta, ja eri aiheista annetaan kirjallisia ohjeita.


 
 
| Etusivu | Kalaruokaaverkossa | Tiedotteet | Lampaat | Kanat | Kalat & Kalastus | Kalaruokaohjeet | Ruokaohjeet | Terveys | Juomat | 
2664365
 
Hovinsalon.fi, Ruusulankatu 11 A 9, 00260 Helsinki
Webbinen.net