Hovinsalon
Kalaruoan Ystävät Facebookissa
- -
 

Kirjaudu sisään:      

Liity tiedotteiden postituslistalle  

 
 
 • Vko 1, 2005 Hyvää Uutta Vuotta!   • Vko 2, 2005. Muikun savustus, Domainmuutos   • Vko 4, 2005 Myrkyllinen silakka   • Vko 5, 2005 Made kadoksissa.   • Vko 6, 2005 EU-suojauksen muikkusäilyke.   • Vko 7, 2005 Kalaruokaverkko siirtyy...Kitkan viisaat frityyrissä   • Vko 8, 2005 Maailman lohet   • Vko 9, 2005 Laihduta kalaruoalla   • vko 10, 2005 Wiljam Pyyn madesaalis Savossa   • vko 11, 2005 Muikun EU-nimisuoja/ Jaakko Kolmonen   • Vko 14, 2005 Kalan lämminsavustus   • Vko 15, 2005 Ankeriaan savustus   • Vko 16, 2005 Kalan kylmäsavustus   • vko 17, 2005 Lisää kalan saavustuksesta.   • Vko 19, 2005 On kalaonni syntyä Suomeen (ei lottovoitto)   • Vko 20, 2005 Suomen muikku   • Vko 22, 2005 Saalispäiväkirja alkaa, Jäsenmaksut.   • Vko 23,2005 Kuhaa Kyyvedestä   • Vko 24, 2005 Saalispäiväkirja, 3 kuhaa...   • Vko 25, 2005 Pitkäsiimassa ei kalaa, yksi komea kuha..   • Vko 26, 2005 Savusiian voi nauttia ehtooruokana voipaperin...   • Vko 32, 2005 250 kiloa muikkuja on monta muikkua   • Vko 33, 2005 Verkkoon tarttunut kalajuttu.   • Vko 36 ja 37, 2005 Haapasienikastike kruunaa kuharullat   • Vko 38, 2005 Lämmin sää, kala ei liiku.   • Vko 39, 2005, Talvikalastusta odotellessa   • Vko 41, 2005, Hauki innostui kutemaan   • Vko 42, 2005 Pakasteasetus   • Vko 43, 2005 Ei kalaonnea.   • Vko 44, 2005 Vain joka kolmas suomalainen syö kalaa.   • Vko 45, 2005 Paljonko kalaa on varattava ruokailijaa kohti?   • Vko 49, 2005 Kalaruokaohjeita kenkälaatikosta   • Vko 50, 2005 Omega 3-rasvahappo ehkäisee masennusta.   • Vko 51, 2005 EU:n kalastuskiintiöt pelottavat. 

Vko 42, 2005 Pakasteasetus I


KALARUOKAVERKKO Jäsentiedote
Vko 42
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tätä tiedotetta laatiessa herättiin ensimmäiseen lumiseen ja -2 asteen
pakkasaamuun. Mitä myyntipuheenvuoroa käyttikään se entinen
Helppo-Heikki myydessään vanhan ajan partakoneenteriä torilla.
”Näitä teriä kun käyttää, ei tarvitse vettä eikä vaahtoa. Vesi tulee
silmistä ja vaahto suusta.” No, vaahtoa ei sentään tullut suusta,
mutta vettä tuli silmistä ajaessani kirpeässä pakkas-aamussa verkoil-
le. Se siitä. Saalispäiväkirjasta ei voi puhua sillä viiko 42 meni
syyspuuhissa kalamökillä, haravointia, roskien polttoa yms.
Mahdollisista kalansaaliista tiedotan viikon 43 tiedotteessa. Kokoan
tämän tiedotteen seuraavista osioista:
1. Pakasteasetus, osa 1/3

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lisäämme jäsentemme kylmän tunnetta säiden kylmetessä julkaisemal-
la helmikuussa 1994 voimaan tulleen Pakasteasetuksen. Tiedossani ei
ole kuinka paljon EU on vaikuttanut tähän kysymykseen eli onko sitä
integraation tulon myötä päivitetty. Tätä asetusta sovelletaan kalan
lisäksi muihinkin elintarvikkeisiin. Huomatkaa pakastetun ja jäädy-
tetyn elintarvikkeen ero.

PAKASTEASETUS
(Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1994)

Kauppa- ja teolllisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita
käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 3 päivänä
heinäkuuta 1941 annetun elintarvikelain (526/41) 11 §:n nojalla:

1 luku
Yleisiä säännöksiä

1§ Soveltamisala
Tämä asetus koskee pakastettuja elintarvikkeita, joita myydään
kuluttajalle tai suurtaloudelle pakastettuna tai teollisuuteen edelleen
valmistettavaksi tai muutoin käsiteltäväksi. Asetus ei koske jäätelöä,
mehujäätä tai muuta elintarvikejäätä.
Asetus koskee soveltuvin osin jäädytettyjä elintarvikkeita sekä pakas-
tettuna tai jäädytettynä varastoitujen elintarvikkeiden myyntiä.
Tätä asetusta ei sovelleta siltä osin kuin elintarvikkeen pakastamisesta
tai jäädyttämisestä on muualla toisin säädetty.

2§ Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan
1) pakastetulla elintarvikkeella (pakaste) elintarviketta,
- joka on jäädytetty pakastamiseksi kutsutulla jäädyttämismenetelmällä,
jossa maksimaalinen kiteenmuodostus etenee elintarviketyypistä riip-
puen mahdollisimman nopeasti.
- jonka lopullinen lämpötila pysytetään lämmön tasaantumisen jälkeen -18
Celsiusasteessa tai sitä kylmempänä elintarvikkeen kaikissa osissa,
ja
- joka myydään pakastettuna,
2) jäädytettyllä elintarvikkeella elintarviketta, joka on säilytystarkoituk-
sessa jäädytetty ja myydään jäätyneenä, mutta joka ei täytä pakastetulle
elintarvikkeella asetettuja vaatimuksia, sekä
3) pakastettuna tai jäädytettynä varastoidulla elintarvikkeella pakastet-
tua tai jäädytettyä elintarviketta, joka myydään osittain tai kokonaan
sulaneena.

(jäätyminen vähintään 1 cm/h = pakastamista)
(jäätyminen alle 1 cm/h = jäädyttämistä) kirjoittajan huomautus

2 luku
Pakastetut elintarvikkeet

3 § Valmistus
Pakasteen valmistukseen käytettävien valmistusaineiden on oltava
laadultaan moitteetttomia.
Pakaste on valmistettava, jäähdytettävä ja pakastettava viivytyksettä
käyttämällä tarkoituksenmukaisia teknisiä laitteita, jotta kemialliset,
biokemialliset ja mikrobiologiset muutokset jäävät mahdollisimman
vähäisiksi.

4§ Sallitut väliaineet
Ainoastaan seuraavia jäähdyttäviä väliaineita saa käyttää suorassa kos-
ketukessa pakastettavan elintarvikkeen kanssa:
- ilma
- typpi ja
- hiilidioksidi

jatkuu ensi viikolla.

 
 
| Etusivu | Kalaruokaaverkossa | Tiedotteet | Lampaat | Kanat | Kalat & Kalastus | Kalaruokaohjeet | Ruokaohjeet | Terveys | Juomat | 
2626348
 
Hovinsalon.fi, Ruusulankatu 11 A 9, 00260 Helsinki
Webbinen.net