Hovinsalon
Kalaruoan Ystävät Facebookissa
- -
 

Kirjaudu sisään:      

Liity tiedotteiden postituslistalle  

 
 
 • Vko 1, 2005 Hyvää Uutta Vuotta!   • Vko 2, 2005. Muikun savustus, Domainmuutos   • Vko 4, 2005 Myrkyllinen silakka   • Vko 5, 2005 Made kadoksissa.   • Vko 6, 2005 EU-suojauksen muikkusäilyke.   • Vko 7, 2005 Kalaruokaverkko siirtyy...Kitkan viisaat frityyrissä   • Vko 8, 2005 Maailman lohet   • Vko 9, 2005 Laihduta kalaruoalla   • vko 10, 2005 Wiljam Pyyn madesaalis Savossa   • vko 11, 2005 Muikun EU-nimisuoja/ Jaakko Kolmonen   • Vko 14, 2005 Kalan lämminsavustus   • Vko 15, 2005 Ankeriaan savustus   • Vko 16, 2005 Kalan kylmäsavustus   • vko 17, 2005 Lisää kalan saavustuksesta.   • Vko 19, 2005 On kalaonni syntyä Suomeen (ei lottovoitto)   • Vko 20, 2005 Suomen muikku   • Vko 22, 2005 Saalispäiväkirja alkaa, Jäsenmaksut.   • Vko 23,2005 Kuhaa Kyyvedestä   • Vko 24, 2005 Saalispäiväkirja, 3 kuhaa...   • Vko 25, 2005 Pitkäsiimassa ei kalaa, yksi komea kuha..   • Vko 26, 2005 Savusiian voi nauttia ehtooruokana voipaperin...   • Vko 32, 2005 250 kiloa muikkuja on monta muikkua   • Vko 33, 2005 Verkkoon tarttunut kalajuttu.   • Vko 36 ja 37, 2005 Haapasienikastike kruunaa kuharullat   • Vko 38, 2005 Lämmin sää, kala ei liiku.   • Vko 39, 2005, Talvikalastusta odotellessa   • Vko 41, 2005, Hauki innostui kutemaan   • Vko 42, 2005 Pakasteasetus   • Vko 43, 2005 Ei kalaonnea.   • Vko 44, 2005 Vain joka kolmas suomalainen syö kalaa.   • Vko 45, 2005 Paljonko kalaa on varattava ruokailijaa kohti?   • Vko 49, 2005 Kalaruokaohjeita kenkälaatikosta   • Vko 50, 2005 Omega 3-rasvahappo ehkäisee masennusta.   • Vko 51, 2005 EU:n kalastuskiintiöt pelottavat. 

Vko 44, 2005 Vain joka kolmas suomalainen syö kalaa.


KALARUOKAVERKKO Jäsentiedote
Vko 44
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vain joka kolmas suomalainen syö kalaa suositusten mukaan.
Kaksi kolmesta suomalaisista syö kalaa kerran viikossa tai harvemmin.
Kalaruoan terveyttä suojaavien ominaisuuksien kannalta suositellaan
kala-ateria syötäväksi kahdesti viikossa. Riista- ja kalatalouden tutkimus-
laitoksen tilastojen mukaan kotimaista kalaa kulutettiin vuonna 2002
n. 6 kg/vuosi (fileepainona) ja tuontikalaa n. 8 kg/vuosi (tuotepainona).
Kansanterveyslaitoksen Finravinto2002-tutkimuksen mukaan miehet
söivät kalaa (raaka-aineeksi laskettuna) n. 240 g viikossa ja naiset
vastaavasti n. 150 g viikossa. Kotimaisista kaloista suosituimpia ovat
kasvatettu kirjolohi, silakka, hauki, ahven ja muikku. Tuontikaloista
tutuimpia ovat kasvatettu lohi, tonnikala, pakastekalat (esim. sei) sekä
silli- ja silakkasäilykkeet. Kalatarjonta on kuitenkin nykyään vielä paljon
tätä monipuolisempi: mm. kuha, lahna, made, nieriä, siika, särki, säyne
ja kuore ovat esimerkkejä kaloista, joiden makuun kannattaa myös
tutustua.
Kotisivujemme kävijästatistiikka kertoo, että kävijämäärä sivuillamme
lähentelee 10000 ja oli 11.11. kello 10.27 9799. HIENOA! Kalaruoan
ystäviä on siis paljon, mutta jäseniä yhdistyksessämme liian vähän.
Tässä tiedotteessa lisäksi:
1. Pakasteasetus osa 2/3
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Viime tiedotteessa luvattu pakasteasetuksen osa 2 jäi pois. Pahoittelem-
me. Mutta ei huolta, tässä sen lähetämme. Heille kalaruoan ystäville
jotka haluavat pakasteasetuksen joko tulostaa tai tallentaa, tehkää se
niin, että ”kumitatte” tekstin. Sen jälkeen painatte cntrlc näppäimiä,
avaatte esim word`in ja painatte cntrl v näppäimiä ja se on siellä.

5§ Pakkaaminen
Kuluttajalle myytäväksi tarkoitettu pakaste on valmistajan tai pak-
kaajan pakattava sopivaan pakkaukseen, joka suojaa elintarviketta
kuivumiseltasekä mikrobiologiselta tai muulta ulkopuoliselta likaan
tumiselta.

6§ Pakasteeksi nimittäminen
Nimeä pakastettu elintarvike tai pakaste saa käyttää vain 2 pykälän
1 kohdan määritelmän mukaisesta elintarvikkeesta.

7§ Pakkausmerkinnät
Kuluttajalle tai suurtaloudelle sellaisenaan myytäväksi tarkoitetun
pakasteen pakkaukseen on tehtävä elintarvikkeiden pakkausmerkin-
öistä annetussa asetuksessa /794/91) säädettyjen ja sen nojalla määrät-
tyjen merkintöjen lisäksi seuraavat merkinnät:
(a) sana pakastettu tai pakaste
(b) vähimmäissäilyvyysaikaa koskevan merkinnän lisäksi on merkit-
tävä aika, jonka ostaja voi pakastetta säilyttää ja säilytysohje, josta
selviää säilytyslämpötila tai vaadittava kylmäkaluste, ja
(c) seuraavansisältöinen selkeä merkintä ei saa jäädyttää uudelleen
sulatuksen jälkeen.

8§ Muut pakkausmerkinnät
Muulle kuin kuluttajalle tai suurtaloudelle myytävän pakasteen pak-
kauksessa on oltava ainakin seuraavat pakolliset merkinnät:
(a) elintarvikkeen nimi täydennettynä sanalla pakastettu,
(b) sisällön määrä painoyksiköin,
(c) elintarvike-erän tunnus, ja
(d) valmistajan, pakkaajan tai Euroopan talousalueella toimivan
myyjän nimi tai aputoiminimi ja osoite.
Edellä 1 momentissa säädetyt merkinnät on oltava pakkauksessa, as-
tiassa tai päällyksessä tai siihen kiinnitetyssä esitteessä.

9§ Varastointi-, kuljetus ja myyntilämpötilat
Pakasteen lämpötilan on oltava vakaa ja sen on pysyttävä elintarvik-
keen kaikissa osissa – 18 Celsius-asteessa tai sitä kylmempänä. Kul-
jetuksen tai myynnin aikana sallitaan kuitenkin lämpötilan lyhytaikai-
nen muutos enintään -15 Celsius-asteeseen.
Pakasteiden varastointi-, kuljetus- tai myyntitilaa ei saa käyttää elin-
tarvikkeen jäädyttämiseen ja siinä saa säilyttää pakasteiden lisäksi vain
jäätelöä, mehujäätä ja muita elintarvikejäitä.

10§ Valvonta
Elintarvikevalvontaviranomaisten on
(a) valvottava, että pakastamisessa, varastoinnissa, kuljetuksessa ja
myyntipaikassa käytettävät tilat ja laitteet täyttävät tämän asetuksen
edellyttävät vaatimukset, ja
(b) valvottava pistokokein pakasteiden lämpötiloja.
Valvontaviranomaiset eivät saa vaatia etukäteen pakasteiden myynnin
yhteydessä virallista todistusta siitä, että 1 momentin a-kohdassa esi-
tetyt vaatimukset täytetään.

3 luku
Jäädytetyt elintarvikkeet

11§ Elintarvikkeen jäädyttäminen
Elintarvikkeen jäädyttäminen on sallittua leipomoissa, suurtalouksissa,
kotitalouksissa ja maatalouksissa, jotka saavat jäädyttääbitse tuot-
tamiaan tai valmistamiaan elintarvikkeita sekä luonnonvaraisia keräi-
lytuotteita.
Jäädytettävän elintarvikkeen tulee olla laadultaan moitteetonta eikä
sen laatu saa jäädytyksessä huonontua.
Jäädytykseen ja säilytykseen käytettävien tilojen ja laitteiden on oltava
paikallisten elintarvikevalvontaviranomaisten hyväksymiä.

12§ Jäädytetyn elintarvikkeen myynti
Jäädytettyjä elintarvikkeita voivat leipomot, suurtaloudet, kotitaloudet
maataloudet tarjoilla ja myydä valmistuspaikalla ja myyjäisissä, hal-
leissa tai muissa myyntipaikoissa tai toimittaa vähittäismyyntipaikkoi-
hin myytäväksi, jos kuljetus, säilytys ja myynti on siten järjestetty,
ettei jäädytettyjen elintarvikkeiden laatu huonone.
Jäädytetyn elintarvikkeen pakkaukseen on tehtävä elintarvikkeiden
pakkausmerkinnöistä annetussa asetuksessa säädetyt merkinnät. Pak-
kaukseen on lisäksi nimen yhteyteen merkittävä selvästi sana jäädy-
tetty sekä säilytysohje.
Teollisuudessa jäädytetyt munavalmisteet ja liha on myytävä -12 Cel-
sius-asteessa tai sitä kylmemmässä lämpötilassa.

 
 
| Etusivu | Kalaruokaaverkossa | Tiedotteet | Lampaat | Kanat | Kalat & Kalastus | Kalaruokaohjeet | Ruokaohjeet | Terveys | Juomat | 
2601448
 
Hovinsalon.fi, Ruusulankatu 11 A 9, 00260 Helsinki
Webbinen.net