Hovinsalon
Kalaruoan Ystävät Facebookissa
- -
 

Kirjaudu sisään:      

Liity tiedotteiden postituslistalle  

 
 
 • Jälkiuuniruisleipä 

Luomuruuan raaka-aineSuomalaiset rakastavat luomun henkeä - alan yhteistyöllä tunne myös ostopäätökseksi
Luomupäivillä 23.3.2011 julkaistut tutkimukset Luomubarometri ja Luomun brändi -kvalitatiivinen tutkimus kertovat suomalaisten positiivisesta suhtautumisesta luomuruokaan. Luomualan järjestäytyminen uudeksi järjestöksi ja yhteinen brändihanke auttavat viemään tunnetta kauppaan ja ostopäätöksiin.
Suomalaiset liittävät luomuraaka-aineisiin hyvin positiivisia mielikuvia. Ajatus luomusta tuo mieleen mieluisat, suomalaisille yhteiset mielikuvat maaseudun parhaista puolista. Lisäksi luomuraaka-aine edustaa pidettyjä arvoja. 77% vastaajista pitää luomua vastuuta kantavana toimintana. Yhtä moni katsoo luomuruoan henkivän omasta terveydestä välittämisestä, ja noin 70% läheisten hyvinvoinnista välittämisestä. Yleistä hyvän elämän henkeä sen liitti 70% prosenttia vastaajista.

Naiset, yli 35-vuotiaat, neljän hengen taloudet, pääkaupunkiseutulaiset; näissä kuluttajaryhmissä luomuraaka-aineita tällä hetkellä kulutetaan enemmän kuin muissa. Haastattelututkimuksemme ja Luomubarometrin mukaan suomalaiset poimisivat enemmän luomua koreihinsa, jos se löytyisi nykyistä helpommin kaupasta, olisi houkuttelevasti pakattua ja nykyistä huokeamman tuntuista. Luomun ostamista pitää siis helpottaa.

Pro Luomu ry perustettu kehittämään luomualaa

Pro Luomu ry perustettiin 22.3.2011 edistämään Suomen luomualan tavoitteellisesta kehitystä ja kasvua. Yhdistyksen tavoitteena on edistää luomutuotteiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamista sekä tunnistaa ja ratkoa ketjun keskeisiä pullonkauloja.
- Pro Luomu ry ryhtyy selvittämään luomualan keskeistä ongelmaa - kysynnän ja tarjonnan kohtaamista yhdessä kaikkien ketjun jäsenten kanssa. Maabrändivaltuuskunnan antama tehtävä yhteistyön lisäämisestä luomun kasvattamiseksi on siis otettu vastaan, Luomualan organisointityöryhmän puheenjohtaja Marja-Riitta Kottila kertoo tyytyväisenä.
Yhdistyksen perustamisen taustalla on luomualan organisointityöryhmän esitys. Yhdistys perustettiin, koska luomulla ei tällä hetkellä ole koko alaa edustavaa organisaatiota. Pro Luomu ry tulee asettamaan tavoitteet tulevalle hallituskaudelle ja laatimaan ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.
Yhä useampi talous ostaa luomua säännöllisesti.

Luomua ostavien aktiivitalouksien osuus on kahdessa vuodessa noussut viidestä prosentista seitsemään prosenttiin kotitalouksista. Nyt aktiivitalouksia on 175 000. Ryhmässä luomun osuus ruokakorista on yli neljä prosenttia. Aktiivikäyttäjissä on paljon nuoria ja aivan pienten lasten vanhempia.
Myös säännöllisten käyttäjien osuus on noussut ja heitä on nyt 22 prosenttia kaikista talouksista. Säännöllisiin käyttäjiin lasketaan taloudet, joiden ostoista yli 0,8 prosenttia, mutta alle 4 prosenttia on luomua.

Market-kauppojen kautta ostetaan suurin osa luomutuotteista. Kaikkiaan 18 prosenttia luomutuotteiden ostojen arvosta kertyy ketjuuntuneen päivittäistavarakaupan ulkopuolelta.

Tuoreet vihannekset, juurekset ja sienet vastaavat 15 prosentin osuudesta luomuostoista, hedelmät ja marjat 10 prosentista. Leipomotuotteilla arvosta kertyy vähän alle kahdeksan prosenttia.

Tärkeä tuoteryhmä on myös luomumaidot ja - maitojuomat, joka edustaa yli 15 prosentin osuutta luomuostojen arvosta. Kaikkiaan maitotaloustuotteiden ostoista kertyy neljännes kotiin ostettujen luomutuotteiden arvosta. Luomumaito kattaa reilun kolme prosenttia juotavien maitojen markkinoista.

Tuoreen luomulihan ja -lihajalosteiden osuus luomuostoista on jo lähes 12 prosenttia. Luomulihan 1,6 prosentin osuus tuorelihamarkkinoista kertoo kehityksestä luomusian, -naudan ja -lampaanlihan tarjonnassa.

Lähde: Luomuliitto/Nielsen


Suomalaiset ovat luomun kulutuksessa aimo annoksen naapureitaan jäljessäSuomi on huomattavan paljon muita Pohjoismaita jäljessä luomun kulutuksessa. Esimerkiksi Tanskassa luomutuotteita kulutetaan jopa 10 kertaa enemmän kuin Suomessa. Mitä Tanskassa sitten tehdään toisin?

Suomalaisten kiinnostus luomuun on hienoisessa kasvussa, ja kauppojen valikoimiin on tullut lisää luomumerkillä varustettuja tuotteita. Kuitenkin verrattuna muihin Pohjoismaihin, esimerkiksi Tanskaan tai Ruotsiin, on Suomessa luomun kulutus lapsenkengissä. Kun vuonna 2009 suomalainen kuluttaja osti luomutuotteita 14 eurolla, tanskalainen käytti niihin 139 ja ruotsalainen puolestaan 75 euroa.

– Yksi suurimmista eroista Suomen ja Tanskan välillä on ajoitus. Tanskassa luomutuotanto aloitettiin paljon aiemmin kuin Suomessa. Tällä hetkellä Suomessa onkin nähtävissä tismalleen sama kehitys kuin Tanskassa 7-10 vuotta sitten, tanskalaisen luomutuottaja Urtekramin vientijohtaja Petter Aagesen kertoo.

Mitä Tanska tekee toisin?

Suomessa luomuala on sirpaleinen ja pienyritysvaltainen. Suomessa laaditun luomustrategian vaikuttavuus on pieni, koska sen johtaminen ei ole kenenkään vastuulla. Sen sijaan Tanskassa käytetään valtavasti rahaa luomun menekinedistämiseen ja mainontaan. Sekä tuottajat että kauppiaat ovat siinä mukana. Jo vuosia sitten Tanskassa tehtiin strategisia linjauksia luomun suhteen ja luomutuotannossa nähtiin valtavat kasvupotentiaalit.

– Tanskassa luomutuotteita on saatavilla kaikissa tuoteryhmissä ja hinnat ovat kohtuullisia. Kuluttaja voi ostaa koko ruokakorinsa luomuna.

Koska luomutuotteita on kaikissa tuoteryhmissä, kannattaa niitä tuottaa, mikä edesauttaa myös hintojen pysymistä kohtuullisena. Syntyy ikään kuin positiivinen noidankehä.

– Esimerkiksi Tanskassa on saatavilla luomubroileria, mutta Suomessa sitä ei juurikaan tuoteta. Se onkin haastava tuottaa, muttei silti ole mahdoton. En ole vielä törmännyt tuotteeseen, jota ei voisi tuottaa luomuna.

Aagesen uskoo, että Suomessa luomun kulutus lisääntyy, ja tulevaisuudessa ylletäänkin samalle tasolle kuin Tanskassa.

– Ensimmäiseksi kokeillaan yleensä luomumaitoa ja -kananmunia, sitten siirrytään vihanneksiin ja hiljalleen laajennetaan muihin tuotteisiin. Kauppiaat ovat huomanneet kuluttajien kiinnostuksen kasvaneen, joten luomutuotteita onkin otettu lisää valikoimiin. Se puolestaan saa kuluttajat löytämään uusia tuotteita ja valitsemaan entistä useammin luomua.

Suomessa viime vuonna perustettu Pro Luomu -yhdistys pyrkii omalta osaltaan edistämään luomun kulutusta Suomessa ja saattamaan Tanskan tavoin sekä kaupan, valmistajat että tuottajat yhteen miettimään luomun haasteita.

lisätty 13.6.2012
 
 
| Etusivu | Kalaruokaverkko | Tiedotteet | Lampaat | Kanat | Kalat & Kalastus | Kalaruokaohjeet | Ruokaohjeet | Terveys | Juomat | 
2746260
 
Hovinsalon.fi, Ruusulankatu 11 A 9, 00260 Helsinki
Webbinen.net