Hovinsalon
Kalaruoan Ystävät Facebookissa
- -
 

Kirjaudu sisään:      

Liity tiedotteiden postituslistalle  

 
 
 • Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas   • Päivittäistavarayhdistys (PTY)   • Myllyn Paras Oy   • Skåne Meijerier   • SHOP-IN-SHOP   • Atrian pakkausmerkinnät   • HK:n Ehta naudanlihatuotteet sopivat vaativallekin ostajalle   • Atrian pakkauksiin ja uusia tuotteita kevään 2008 valikoimiin   • Gastro 2008   • Kotimaista koriin, herkkuja pöytään   • Atrian syysuutuudet 2009   • HK:n syysuutuudet 2009   • LIDL Suomi   • Älä osta   • Gastro 2010 
Kauppa kaupan sisällä

Shop-in-shop-toiminta motivoi ostamaan ja myymään

Shop-in-shop-toiminnalla tarkoitetaan tavaratalon sisällä sijaitsevaa palvelevaa myyntipistettä, jossa maahantuojan koko valikoima on näyttävästi esillä yhdessä paikassa. Myyntipisteessä eli shopissa työskentelee konsulentti, joka auttaa asiakkaita löytämään oikean tuotteen, kouluttaa tavaratalon henkilökuntaa ja organisoi shop-in-shopin toimintaa. Shop-in-shop-toiminnassa luovuus on rajana, markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen monipuolista ja arvon tuottaminen asiakkaille ja muille sidosryhmille on koko toiminnan päätarkoitus.

Sokos on palveleva tavaratalo, jossa asiakas saa neuvoja oikean tuotteen valinnassa asiantuntevalta myyjältä. Parhaimmillaan myyjä esittelee sampoota ostamaan tulleelle asiakkaalle myös hoitoaineen ja muotoilutuotteita, johdattaa hänet harja- ja hiuskoruvalikoiman luo ja opastaa niiden käyttöä. Asiakas saa lisäarvoa ostotapahtumalleen, ja onnistuneella lisämyynnillä on positiivinen vaikutus tulokseen.
Suurimpana lisämyynnin tekemisen esteenä myyjät kokevat tuotteiden huonon saatavuuden eli sen, että tuote on loppu juuri silloin, kun sitä kysytään. Toinen lisämyyntiä vaikeuttava tekijä on tuotteiden sijoittelu eri puolille osastoa siten, että omalta myyntialueelta joudutaan poistumaan. Shop-in-shop-toiminnan myötä saatavuus voidaan varmistaa ja tuotteet sijaitsevat yhdessä paikassa helposti saavutettavissa. Lisäksi varmistetaan, että myyjät tuntevat oman osastonsa tuotteet, sillä myös puute tuoteosaamisessa koetaan lisämyyntiä vaikeuttavana tekijänä.
– Tulevaisuudessa maahantuojan ja tavaratalon yhteistyö lisääntyy ja yhteistyömuodot monipuolistuvat, ennustaa Turun Sokos Wiklundin Kauneuden maailman myyntipäällikkö Anette Huila. Hän uskoo, että maahantuojan edustajia tullaan näkemään osastolla esittelemässä tuotteita ja maahantuojat tulevat yhä enemmän organisoimaan tavaratalossa asiakkaiden iloksi erilaisia myynti- ja esittelytapahtumia. Tavaratalon ja maahantuojan tiivis yhteistyösuhde välittää tietoa asiakkaiden tarpeista, jolloin niihin voidaan vastata esimerkiksi valikoima- ja palveluratkaisuilla.

Yhteistyö tuo arvoa

Arvon tuottaminen voidaan nähdä maahantuojan ja tavaratalon monipuolisena yhteistyösuhteena, jolla on paljon erilaisia vaikutuksia. Maahantuoja voi saada yhteistyösuhteesta tuotteiden saatavuuteen, tuotekehittelyyn ja työntekijöiden motivointiin liittyvää tietoa. Tavaratalo voi tarjota asiakkailleen parempaa palvelua, ja asiakkaat saavat tarvitsemansa tuotteen kätevästi shop-in-shopista.
Maahantuojan yhteydenotot, koulutustilaisuudet ja tuotenäytteet merkitsevät tavaratalon henkilökunnalle sitä, että myyjien työpanosta arvostetaan. Maahantuojan kehittävä, kannustava ja uusia palveluratkaisuja ideoiva toiminta auttaa kaikkia yhteistyösuhteen osapuolia oivaltamaan oman työpanoksen merkityksen prosessissa, jolla on tarkoitus tuottaa arvoa asiakkaalle. Shop-in-shop-toiminta on eräs esimerkki yhteistyön tuloksena syntyneestä hedelmästä.

© Tiina Raitanen

 
 
| Etusivu | Ruokarengas | Tiedotteet | Lampaat | Kanat | Kalat & Kalastus | Kalaruokaohjeet | Ruokaohjeet | Terveys | Juomat | 
2165576
 
Hovinsalon.fi, Alppikatu 9 B 00530 Helsinki
Webbinen.net