Hovinsalon
Kalaruoan Ystävät Facebookissa
- -
 

Kirjaudu sisään:      

Liity tiedotteiden postituslistalle  

 
 
 • Lähiruoka   • Pakkausmerkinnät   • Elintarvikelaki   • GDA-pakkausmerkinnät   • Lausunto kalakukkojen valmistusohjeesta   • Elintarvikkeiden lisäaineet 

Pakkausmerkinnät
Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät on tehty kuluttajan avuksi. Yleiset pakkausmerkintämääräykset koskevat kaikkia elintarvikkeita, ja ne sisältävät tavallisimmat elintarvikepakkauksiin tehtävät merkinnät. Erityiset merkintämääräykset koskevat vain tiettyä elintarvikeryhmää tai elintarviketta.

Pakkausmerkintöjen tulee olla helposti havaittavia, luettavia ja ymmärrettäviä. Pakkausmerkinnät eivät saa johtaa ostajaa harhaan elintarvikkeen tai sen ominaisuuksien tai siihen muutoin liittyvien seikkojen suhteen. Pakolliset pakkausmerkinnät on tehtävä suomen ja ruotsin kielellä.


Elintarvikkeen pakkauksessa tulee olla ainakin seuraavat merkinnät:

 1. elintarvikkeen nimi
 2. ainesosaluettelo
 3. sisällön määrä
 4. vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta
 5. valmistajan, pakkaajan tai EU:ssa toimivan myyjän nimi, toiminimi tai
 6. aputoiminimi sekä osoite
 7. alkuperämaa, jos sen puuttuminen voi johtaa ostajaa harhaan
 8. elintarvike-erän tunnus
 9. säilytysohje tarvittaessa
 10. käyttöohje tarvittaessa
 11. varoitusmerkintä tarvittaessa
 12. elintarvikkeen alkoholipitoisuus, jos se nestemmäisessä elintarvikkeessa on yli 1,2 tilavuusprosenttia ja kiinteässä tuotteessa enemmän kuin 1,8
 13. painoprosenttia

Pakkausmerkintöjen oikeellisuus

Pakkausmerkinnät eivät saa johtaa ostajaa harhaan elintarvikkeen ominaisuuksien, koostumuksen, luonteen, määrän, alkuperän, valmistus- tai tuotantomenetelmän tai muun vastaavan seikan suhteen. Pakkausmerkinnöissä ei saa ilmoittaa elintarvikkeella olevan sellaisia erityisiä vaikutuksia tai ominaisuuksia, joita sillä ei ole tai joiden suhteen se ei poikkea muista vastaavista elintarvikkeista.

Merkintöjen selvyys ja havaittavuus
Pakkausmerkintöjen tärkeyden vuoksi on asetettu vaatimuksia niiden selvyydelle ja havaittavuudelle.

Pakkausmerkintöjen tulee olla:

 1. helposti havaittavia
 2. riittävän isokokoisin kirjaimin tehtyjä
 3. helposti luettavia
 4. ymmärrettäviä
 5. pysyvällä tavalla tehtyjä

Pakkausmerkintöjä ei saa peittää, hämärtää tai katkaista millään muulla kirjallisella tai kuvallisella esityksellä.
EAN-koodi


EAN-koodi on 13-numeroinen kansainvälinen koodi, joka yksilöi kaupallisen tuotteen (tarkan tuotetyypin tarkkuudella, ei tavarayksilöä). EAN-koodi muodostuu yritys­nume­ros­ta, tuotenumerosta ja tarkistusnumerosta. Yritysnumero on nykyisin 9- tai 7-nume­roi­nen, ja sen alussa on maatunnus. Esimerkiksi EAN-koodissa 6430061853330 on 643006185 yritysnumero, joka sisältää maatunnuksen 64, 333 on tuotenumero ja 0 on tarkistusnumero.

Maatunnus ei välttämättä ilmoita tuotteen valmistusmaata, vaan se kertoo yrityksen kotimaan. Esimerkiksi Suomea merkitsevä EAN-koodin alku 64 voi olla myös sellaisissa tuotteissa, jotka suomalainen yritys on valmistuttanut toisessa maassa.

Lisätietoja on GS1 Finland Oy:n sivuilla.

EAN-koodit on tarkoitettu lähinnä tuotteisiin painettaviksi siten, että koodi on sekä ihmisen luettavana numerokoodina että helposti koneella luettavana viivakoodina. Tällöin numerokoodi näkyy jakautuneena 1, 6 ja 6 numeron ryhmiin (esim. 6 430061 853330). Jako 1 + 6 + 6 merkkiin siis hämärtää koodin loogisen rakenteen. Jos kuitenkin lukijan pitäisi voida helposti verrata EAN-koodia tuotteessa olevaan, lienee numeroiden ryhmitys paikallaan.

Jos EAN-koodi mainitaan tekstissä esimerkiksi tuote-esitteessä, tuotetta koskevassa tiedotteessa tai myyntiluettelossa, on syytä tavalla tai toisella ilmoittaa, että kyse on EAN-koodista eikä käyttää pelkkää numerojonoa.

EAN 6430061853330
Lasipurkissa on EAN-koodi 7 340011 341345. 
 
| Etusivu | Kalaruokaverkko | Tiedotteet | Lampaat | Kanat | Kalat & Kalastus | Kalaruokaohjeet | Ruokaohjeet | Terveys | Juomat | 
2745841
 
Hovinsalon.fi, Ruusulankatu 11 A 9, 00260 Helsinki
Webbinen.net